Progetto Open Museums per la Didattica: Open Day per le Famiglie

Progetto OPEN MUSEUMS per la didattica 

A conclusione delle attività del progetto europeo OPEN MUSEUMS, i Musei Provinciali di Gorizia per tutto il mese di ottobre propongono un unico evento speciale ricco di attività laboratoriali gratuite per bambini. 
Un'occasione di apertura straordinaria per le famiglie, un nuovo approccio con l'arte ed il gioco dedicato ai più piccoli per conoscere il patrimonio storico artistico della città. In particolare il “Museo delle Moda e delle Arti Applicate” diventa la fonte d'ispirazione per originali laboratori didattici nati dalla collaborazione con l'Associazione culturale “Noi... dell'arte” di Gorizia.
Primo appuntamento domenica 12 ottobre nella sede di Borgo Castello con l’OPEN DAY per le FAMIGLIE in occasione della “Giornata nazionale delle famiglie al museo”. Dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 i bambini, dai 3 anni in su, potranno partecipare gratuitamente ai laboratori didattici, mentre i genitori potranno usufruire dell’ingresso a tariffa ridotta. Vista l'occasione di apertura speciale, i laboratori saranno tenuti in italiano e sloveno, contemporaneamente.


Projekt OPEN MUSEUMS za didaktiko
V mesecu oktobru, ob izteku evropskega projekta OPEN MUSEUMS, ponujajo Pokrajinski muzeji v Gorici bogat in pester program brezplačnih didaktičnih delavnic za najmlajše. 
Muzej bo priložnostno odprt za družine in bo ponujal nov pristop do umetnosti in igre, preko katerega bodo otroci spoznavali umetniško in zgodovinsko dediščino mesta. Konkretno bo Muzej mode in uporabne umetnosti vir navdiha za originalne didaktične delavnice, ki so nastale v sodelovanju s Kulturnim društvom »Noi... dell’arte« iz Gorice.
Prvo srečanje bo v nedeljo, 12. oktobra, na sedežu muzejev v grajskem naselju (Borgo Castello), kjer bodo z DNEVOM ODPRTIH VRAT za DRUŽINE obeležili »Dan družin v muzejih«. Od 10. do 13. in od 14. do 18. ure bodo potekale brezplačne didaktične delavnice za otroke od 3. leta starosti, medtem ko bodo starši imeli pravico do znižane vstopnine. Glede na izjemnost pobude bodo didaktične delavnice potekale sočasno v italijanskem in slovenskem jeziku.